Prihajajoči seminarji in izobraževanja

Finančno opismenjevanje

Finančno pismenost lahko opredelimo kot izobraženost o denarju in financah. Poseben poudarek je na osebnih financah posameznika. Finančna pismenost omogoča posamezniku bolj smotrne odločitve pri upravljanju z denarjem. To vsekakor vodi v bolj varno finančno prihodnost.

Finančna pismenost je eno izmed najpomembnejših znanj, ki pomagajo pri sprejemanju smotrnih finančnih odločitev.

Prihajajoča e-izobraževanja

Podjetje, ki se ne uči, ne more preživeti v spremenljivem okolju. Učenje in delo sta namreč procesa, ki sta medsebojno povezana in se dopolnjujeta.

e-izobraževanje

V današnjem času izjemno hitrih sprememb, tehnološkega napredka in razmaha informacijske tehnologije je znanje ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti posameznika, podjetja in celotne družbe.

Več o e-izobraževanjih

Aktualno