Finančna pismenost - 5 korakov do vašega uspeha

Finančna pismenost

Kaj sploh je finančna pismenost?

Finančno pismenost lahko opredelimo kot izobraženost o denarju in financah, s posebnim poudarkom na osebnih financah posameznika. Posamezniku omogoča bolj smotrne odločitve pri upravljanju z denarjem, ki vodijo do bolj varne finančne prihodnosti. Finančna pismenost je torej eno izmed najpomembnejših znanj, ki pomagajo pri sprejemanju preudarnih finančnih odločitev.

Finančna pismenost je povezana z vsakdanjimi finančnimi zadevami, kot so recimo poraba, dolg, davki, pokojninsko varčevanje, varčevanje za šolanje, hipoteke in finančno načrtovanje. Spisek je seveda mnogo daljši in je odvisen od potreb in znanja posameznika. Ko gremo malo globlje v finančno pismenost, se srečamo še s temami, kot so vlaganje, razumevanje delovanja obrestnih mer, zavedanje in upravljanje finančnih tveganj in še bi lahko naštevali. 

Finančna pismenost je kombinacija splošne bralne in matematične pismenosti. Kaže se kot informiranost o financah in finančnih trendih ter poznavanju in razumevanju finančnih produktov in storitev, pojmov ter tveganj.

Finančna pismenost je tista vrsta pismenosti, ki predstavlja sposobnost uspešnega ravnanja z denarjem. To vključuje poznavanje in razumevanje pomena in namena denarja, sposobnost izbiranja med različnimi investicijami ter iskanja virov prihodkov. Je torej nujno znanje in veščina ter tudi predpogoj za ustvarjalno in uspešno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem življenju.

Formalna opredelitev finančne pismenosti, kot jo uporablja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je naslednja: “Finančna pismenost je kombinacija zavedanja, znanja in spretnosti ter odnosa in obnašanja, ki so potrebni za dobre finančne odločitve in vodijo v finančno blaginjo.”

Zakaj je finančna pismenost tako pomembna?

Prav na vsakem koraku se srečujemo s številnimi finančnimi vprašanji, dilemami in odločitvami. Od najbolj preprostega vsakodnevnega nakupovanja življenjskih potrebščin do izjemno pomembnih življenjskih odločitev, ki imajo dolgotrajen učinek. Tako kot se moramo vsakodnevno odločati, ali bomo plačevali z gotovino ali s kartico se moramo občasno odločati tudi o tem, ali bomo varčevali in šele čez čas kupili hišo s prihranki, ali pa bomo hišo kupili takoj in nakup financirali z najetim posojilom. Finančna pismenost je torej izjemno pomembno in vsakodnevno uporabno znanje.

Sodobno življenje zahteva vedno več finančnega znanja. To velja tako za posameznike, kot za podjetnike, bančnike in finančnike. Vsi potrebujemo več idej, znanj, veščin in strategij, da bi se lahko bolj pravilno in lažje odločali glede vsakodnevnih finančnih vprašanj. Ste že pomislili, kolikokrat na dan morate pomisliti na denar in z njim povezanimi aktivnostmi? Kam vložiti svoje prihranke, da bo prihodnost varna in prijetna. Kako omogočiti šolanje otrok, privarčevati za starost, hkrati pa živeti polno življenje. Če ste slučajno še podjetnik ali delate v finančnem sektorju, se število vprašanj in dilem hitro podvoji ali potroji. Seveda so v takem primeru vprašanja in dileme kompleksnejše in zahtevajo več finančnega znanja.

Finančno znanje pa mora biti povezano tudi s sposobnostjo uspešnega ravnanja z denarjem. Finančna pismenost je torej skupek sposobnosti in znanj, ki omogočajo kompetentne finančne odločitve. Sestavljena je iz treh temeljnih področij: vedenja (Behaviour), znanja (Knowledge) in odnosa (Attitude) do financ.

Znaki, ki kažejo, da potrebujete pomoč pri osvajanju finančne pismenosti

Finančna nepismenost je nasprotje dobrega razumevanja financ. Kaže se v prezadolženosti, nezadostnih prihrankih, slabem načrtovanju prihodnost in neustrezni naložbeni politiki. Prav nihče ne želi priznati, da njegova finančna pismenost šepa. To je tudi razumljivo. Toda če želite držati svoje finance trdno v svojih rokah, morete odpraviti šibke točke, ki se pojavljajo pri vaših finančnih odločitvah. Poglejmo si nekatere izmed njih.

  1. Ali imate težave pri oblikovanju osebnega proračunu in vztrajanju na njem? Disciplina pri oblikovanju in vzdrževanju proračuna gospodinjstva je verjetno eden od najpomembnejših korakov, ki jih lahko sprejme posameznik, da bi bolje upravljal svoje finance. Brez načrta porabe oziroma brez vztrajanja pri postavljenem načrtu pomeni, da se mora posameznik izobraziti glede denarja in varčevanja. In to čim prej.
  2. Ste v dolgovih? Če ste v dolgovih, še posebej pa velja to za velike dolgove, ki ogrožajo vašo finančno prihodnost, je to rdeča luč. Potrebujete bolj strog nabor finančnih smernic in njihovo sledenje. Osebni dolg je glavna ovira pred vašo finančno varnostjo. Kako se rešiti dolga mora biti vaša prioriteta.
  3. Imate sklad za nujne primere? Na varnem morete imeti denar za naslednjih 3-6 mesecev. »Denar v nogavici« vam bo pomagal iz najhujšega v primeru bolezni, hude poškodbe, nenadne izgubo službe ali druge nepričakovane nesreče. Brez te varnostne blazine boste prepuščeni na milost in nemilost nesrečnim dogodkom. Tveganje je, da ne boste imeli dovolj denarja niti za plačilo posojil, najemnin, kaj šele, da bi kupili kaj za v hladilnik. Razumevanje pomena varnostnega sklada in tudi njegovega dejanskega oblikovanja prihrankov je osnova, da bi lahko gradili trdne in vzdržne osebne finance.
  4. Se zavedate pomena obrestnih mer? Kaj so obrestne mere in kako delujejo, kaj pomeni časovna vrednost denarja, kaj nam kaže krivulja donosnosti? Če si redno ali v sili izposojate denar, po obrestnih merah posojilodajalca, brez razumevanja, kakšne posledice ima lahko to v prihodnosti, verjetno ne morete trditi, da profesionalno obvladate svoje finance. Verjetno bi lahko spremenili vsaj moč odtekajočega denarja, če že smeri ni mogoče spremeniti.
  5. Razumete pomen zavarovanja? Dobra zavarovalna polica na vaš dom, vaš avto, vaše zdravje in tudi vaše finančne naložbe je nekaj, kar preprosto morate imeti. Zavarovanje bo ščitilo vaše premoženje pred dogodki, ki lahko hipoma uničijo ves vaš trud in oslabijo vas finančni položaj. Brez ustreznega zavarovanja ste prepuščeni na milost in nemilost prihodnosti. V primeru bolj zapletenih izpostavljenosti pa je zavedanje tveganj in nujnost zavarovanja še toliko bolj pomembno.

Raziskava finančne pismenosti med Slovenci

Raziskave v številnih državah kažejo, da ima velika večina ljudi težave s splošno finančno pismenostjo. Slovenija pri tem ni izjema. Slovensko zavarovalno združenje je v sodelovanju z raziskovalno družbo Valicon opravilo raziskavo finančne pismenosti med odraslimi v Sloveniji. Rezultati analize kažejo, da so starejši ljudje (v starostni skupini med 65 in 75 leti) najbolj finančno pismeni. Starostna skupina med 25 in 34 leti pa dosega nižji indeks finančne pismenosti. Ta skupina tudi najmanj pozorno spremlja svoje finančno stanje. 

Po ocenah analize ima pregled nad stroški in prihodki kar 86 % vprašanih Slovencev. Sam osebno menim, da so bila vprašanja (četudi pripravljena na osnovi metodologije OECD), ki so pokazala tak rezultat, nekoliko pristranska in so sama vodila v visok delež pozitivnih odgovorov. Po mojem mnenju je v resničnem, vsakdanjem življenju precej večji delež ljudi, ki nima dobre kontrole nad stroški. Glede na raziskavo naj bi si kar 38 % vprašanih redno zapisovalo vse stroške. Pozorno upravljanje s financami pomeni med drugim prav gotovo tudi beleženje stroškov, plačilo s trajniki in shranjevanje računov. 

Zanimive so tudi navade Slovencev glede varčevanja. Kar 33 % vprašanih naj bi privarčevani denar hranilo kar doma. Verjetno je eden glavnih razlogov za to zgodovinsko najnižja raven obrestnih mer. Hkrati pa je zastrašujoč podatek, da denar hrani doma kar 68 % vprašanih v starostni skupini 18 – 24 let. Ne toliko zaradi varnosti samega denarja, temveč zaradi navad, ki si jih mladostniki priučijo. Kar se Janezek nauči, to Janez kasneje tudi zna. In finance niso nobena izjema pri tem starem slovenskem pregovoru. Glede na raziskavo ta skupina tudi  najmanj pozorno spremlja svoje finančno stanje in tudi ni zelo aktivna pri planiranju svojih financ.

Le dobra tretjina vprašanih Slovencev je odgovorila, da so dobro poskrbeli za svojo finančno varnost po upokojitvi. Več kot polovica vprašanih namreč računa na državno pokojnino. Pri delavno aktivnih pa skoraj polovici delodajalec vplačuje v pokojninski sklad. Visok je tudi delež tistih, ki nameravajo po upokojitvi nadaljevati z delom (40 % vseh vprašanih). Predvsem tisti z najnižjimi prihodki, ki so na žalost tudi med najmanj finančno pismenimi.

Prostora za izboljšanje finančne pismenosti je vsekakor precej. Stalno in dopolnilno finančno izobraževanje nas bo razsvetljevalo z novimi vidiki upravljanja denarja, novimi instrumenti, ki so za to na voljo, vplivalo pa bo tudi na spremembo priučenih slabih navad. Tudi OECD poudarja velik pomen finančnega izobraževanja. V sodelovanju s članicami Evropske unije in tudi drugimi državami spodbuja to področje izobraževanja. Prizadeva si, da bi bila finančna pismenost univerzalno priznana kot pomembna sestavina finančnega spodbujanja posameznikov in splošne stabilnosti finančnega sistema.

Izsledki zgoraj navedene analize kažejo, da ima starostna skupina med 25 in 35 leti relativno slabo znanje s področja finančne pismenosti. Pri tem je potrebno poudariti, da ta skupina ni več vključena v formalni izobraževalni sistem. Zaradi tega bodo morali posamezniki iz te skupine najti alternativne načine izobraževanja, da bi na ta način dvignili svojo finančno pismenost.

Kje začeti in kako nadgrajevati svoje finančno znanje?

Razmere na finančnih trgih se kar naprej spreminjajo. Na trg prihajajo novi finančni produkti, tržni udeleženci imajo vedno več idej, pojavljajo se nova tveganja, spreminjata se poslovanje in obnašanje bank in drugih finančnih institucij. Internet in digitalizacija sta prav gotovo pomembno spremenili naravo, namen in uporabo finančne pismenosti. Zato je  finančno izobraževanje vseživljenjska izkušnja in ne le nekaj, kar se je treba naučiti na pamet. Tehnologija je v zadnjem času močno poseglo tudi v tradicionalno bančništvo in finance nasploh. Vse se odvija zelo hitro. Kar smo se naučili o financah pred leti, je zedaj zgolj zgodovina. To ni več znanje, ki bi nam omogočalo osebni razvoj in uspeh in nas reševalo v zagatah. Uporabna in sodobna finančna pismenost zahteva nenehno sledenje finančnih novic, novih finančnih trendov, finančnih priložnosti in dogajanj na finančnih trgih nasploh.

Finančno pismeni posamezniki so matematično pismeni, znajo učinkovito upravljati z denarjem, razumejo namen zadolževanja, znajo ovrednotiti različna finančna tveganja in se pred njimi tudi uspešno zavarovati.

Finančno pismeni posamezniki so matematično pismeni, znajo učinkovito upravljati z denarjem, razumejo namen zadolževanja, znajo ovrednotiti različna finančna tveganja in se pred njimi tudi uspešno zavarovati.

Učinkovita finančna pismenost se gradi postopoma. Preberite si več o enostavnih korakih, ki vam bodo pomagali pri osvajanju novih finančnih znanj. Na novo pridobljena znanja bodo vodila do finančne samostojnosti, kompetentnosti in finančnega uspeha.

Finančna pismenost - pozitiven odnos do financ
Number 1

Razvijanje pravilnega, pozitivnega odnosa do financ

Ena od najpomembnejših stvari je, da postanete odprti za nove ideje in znanja. Denar je osebna stvar in nemalokrat smo tudi čustveno navezani nanj. Zato se ob informacijah, ki jih prebiramo, nasvetih, ki jih dobivamo ali zgodbah o uspehih drugih, ki jih slišimo, počutimo odtujene.

Number 2

Zavedanje pomena in koristi, ki jih finančna pismenost prinaša

Pogovarjajte se z ljudmi. Govorite s svojimi starši in drugimi, finančno odgovornimi prijatelji, prebirajte spletne finančne novice. Pridobivajte informacije, za katere mislite, da vam bodo lahko kasneje pomagale. Zabeležite si vsak “aha” trenutek – trenutek, ko ste odkrili stvari, ki so posebej zanimive in vas vodijo k nadaljnjemu raziskovanju.

Finančna pismenost - zavedanje koristi
Number 3

Učenje in izpopolnjevanje svojega znanja

Kot pri katerem koli raziskovalnem projektu je izjemno koristno, če preberete tri do pet najbolj priljubljenih knjig s tega področja in nato kopljete naprej v spletne razprave o teh knjigah in drugih finančnih podrobnostih. Finančna pismenost zahteva tudi vztrajno in požrtvovalno delo.

Number 4

Prenos znanja v prakso

Ali lahko naučeno že uporabite tudi v praksi? Stavim, da lahko. Uspešno ste zbrali vse to znanje, kaj pa zdaj? Včasih je preobsežno znanje lahko tudi ovira, saj se boste počutili bolj zaskrbljeni, kot ste bili brez vsega nakopičenega znanja. Včasih je težko vedeti, kje začeti! Le pogumno naprej …

Finančna pismenost - prenos znanja v prakso
Finančna pismenost = finančni uspehi
Number 5

Finančni uspehi

To je vsekakor najbolj zabaven od vseh korakov. Finančno ste pismeni. Vsakič, ko uspešno izvedete finančno nalogo, ki je na vašem seznamu, je čas za praznovanje. Ne glede na to, ali je to poplačilo starega posojila ali samo poplačilo dolga s kreditne kartice, vzemite si čas in se zahvalite sami sebi 🙂

Zgoraj navedeni koraki predstavljajo osnovo za pozitivno spiralo vašega finančnega uspeha. Ko boste resneje pristopili k svojim financam in začeli nadgrajevati finančno pismenost, se boste gotovo ponovno premikali skozi te faze. Ko boste postali uspešni na določenem finančnem področju, poskusite novo področje in ponovno boste začeli zgornjo pot. Ta pot vam bo pomagala graditi zaupanje vase, pomagala pa vam bo tudi pri rasti vašega premoženja.

Finančna pismenost in finančno izobraževanje

Finančna pismenost je torej kombinacija ozaveščenosti, znanj, veščin in vedênja, ki je potrebna za ustrezno finančno odločanje in doseganje lastne finančne blaginje. Finančno izobraževanje pa je proces, s katerim udeleženec izboljša svoje znanje in razumevanje financ. Udeležencu izobraževanja pomaga bolje razumeti delovanje finančnega sistema in finančna tveganja, pa tudi druge finančne temelje in pravila. Posameznika usposobi za prepoznavanje dobrih in slabih finančnih priložnosti na podlagi dosegljivih informacij. 

Bodite torej bolje obveščeni o novostih s področja financ, bančnega poslovanja, finančnih instrumentov in tveganj. Pridružite se nam na družabnih omrežjih in sledite novostim na naši spletni strani. Poleg obilice razpisanih javnih seminarjev občasno organiziramo tudi brezplačna druženja, kjer se pogovarjamo in razpravljamo o zanimivih in  aktualnih finančnih temah. Cilj naših finančnih izobraževanj je čim boljša finančna pismenost vseh udeležencev finančnih trgov. Naša strast pa je spodbujanje posameznikov, bank in podjetij, pri uporabi najrazličnejših finančnih instrumentov, razvoju ustreznih rešitev za upravljanje tveganj ter uskladitev z novimi zahtevami finančne regulative.

Aktualno

FINANČNI NASVETI O TVEGANJIH