Delnice – kaj so in zakaj jih potrebujemo?

Delnice

Delnice so vrednostni papirji, ki izkazujejo lastništvo v določenem podjetju. Lastnik delnice se imenuje delničar in ima v lasti delež izdaje kapitala. To mu daje pravico do sorazmernega dela v nadzoru družbe. Lastniki delnic imajo tudi pravico do udeležbe na dobičku podjetja in kapitalskem dobičku na delnici. Imetnik večine lastniškega kapitala ima praviloma pravico do nadzora izdajatelja.

Delniški trg

Delniški trg je eno od najpomembnejših področij tržnega gospodarstva, saj omogoča družbam dostop do potrebnega kapitala, investitorjem pa priložnost za investiranje presežnih sredstev. Cene delnic so pomemben del dinamike gospodarskih dejavnosti in so tudi kazalnik socialnega razpoloženja določene družbe. Gospodarstvo, kjer cene na borzi naraščajo, velja za dobro in obetavno gospodarstvo. Zato se borzni trg obravnava kot primarni kazalec gospodarske moči in razvoja države. Naraščanje cen delnic je po navadi povezano z večjimi poslovnimi naložbami in obratno. Cene delnic pa vplivajo tudi na premoženje gospodinjstev in njihovo porabo, s tem pa tudi na splošno razpoloženje v družbi.

Zakaj sploh potrebujemo delnice?

Podjetja potrebujejo denar za začetek poslovanja, še bolj pa za kasnejšo rast in razvoj. Ta denar lahko dobijo na začetku od lastnikov (ki so hkrati vodje teh podjetij) oziroma od njihovih družin ali kredite od bank. Vendar pa potrebuje podjetje v določeni fazi več sredstev, kot so jim na voljo iz teh virov. Takrat lahko podjetje poskuša pridobiti nova sredstva z izdajo delnic na kapitalskem trgu.

Primarni trg

Na primarnem trgu prejme izdajatelj denar za izdane delnice od vlagateljev. Začetna javna prodaja (Initial public offering, IPO) je postopek, ko družba prvič javno izda nove delnice. Izdajatelji si pri prvi prodaji delnic običajno pomagajo s sindikatom investicijskih bank. Le-ta jim s svojim znanjem pomaga pri odločitvi glede ponujene cene delnice, pridobivanju dovoljenj regulatornih organov, trženju izdaje in pri sami prodaji delnic. Poleg odkupa primarne izdaje (Underwriting) s strani sindikata bank nekatera podjetja uporabljajo tudi avkcije. Poglejte si recimo prospekt pri izdaji delnic Google Inc. leta 2004.

Sekundarni trg

Izdajatelji si želijo, da so njihovi vrednostni papirji v borzni kotaciji predvsem zato, da bi pritegnili investitorje. Likviden in reguliran trg omogoča investitorjem, da bodo brez problemov kupovali in prodajali vrednostne papirje. Pri majhnih podjetjih se namreč pogosto pojavi težava, kako naj vlagatelji prodajo delnice in dobijo nazaj svoj vloženi denar. Težko je namreč najti nekoga, ki je pripravljeni kupiti delnice neznanega podjetja. Poleg tega se na nelikvidnem trgu pojavi še težava določitve poštene cene. To sta bila glavna razloga za nastanek prvih borz. Ko delnice podjetja enkrat kotirajo na borzi, se njihove cene stalno spreminjajo. Na likvidnem trgu obstaja veliko število potencialnih in dejanskih kupcev in prodajalcev, kar pomeni, da imajo imetniki delnic večje možnosti, da najdejo nove kupce, po drugi strani pa lahko tudi investitorji najdejo primerno naložbo.

Trgovanje z delnicami

Cene delnic določata ponudba in povpraševanje na trgu, torej pričakovanja kupcev in prodajalcev glede prihodnje uspešnosti družbe, vključno s potencialom za rast, tveganji in perspektivami. Seveda je preudarno, če ceno posamezne delnice primerjamo tudi z delnicami podobnih podjetij.

Več o delnicah

Pridružite se nam na seminarju Delnice in ščitenje delniških portfeljev, kjer vam bomo zelo podrobno predstavili delnice, vrednotenje delnic, oblikovanje portfeljev ter tehnike njihovega zavarovanja. Če pa želite izvedeti samo najpomembnejše osnove o delnicah ali zgolj osvežiti svoje znanje o lastniških vrednostnih papirjih se nam pridružite na seminarju Finančni instrumenti in finančni trgi. Več o tveganjih, ki so prisotna na delniških trgih, pa lahko izveste na seminarju Tržna tveganja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!