e-izobraževanje v prihodnosti

e-izobraževanje v prihodnosti

Veliko število ljudi, ki med pandemijo dela in se uči na daljavo, bo gotovo spremenilo način dela pa tudi izobraževanja v prihodnosti. To je gotovo. Ko pa poslušam pogovore ali prebiram članke o tem, se zdi, kot da gre za stavo – vse ali nič. Prihodnost, kjer se bo vse izobraževanje odvijalo na spletu ali kjer se bo spet vse vrnilo v klasično izobraževanje v živo. Toda prehod v e-izobraževanje le ni tako hiter, enostaven in enoznačen, kot si večina zamišlja. Prenos izobraževalnih vsebin in usposabljanja na splet zahteva precej znanj, veščin, časa, predvsem pa smiselnega načrtovanja. Hkrati pa se s tem prehodom izgublja tudi socialni stik, povezanost v skupne cilje organizacije in medosebne odnose nasploh. Poglejmo si prednosti, težave in ovire, ki jih samo e-izobraževanje v prihodnosti prinaša.

e-izobraževanje: vse ali nič

Prehod določenega dela usposabljanja na e-izobraževanje nudi veliko prednosti. Selitev celotnega usposabljanja na spletno izobraževanje pa na splošno ni zaželeno. To preprosto pomeni, da se nam v tem trenutku še ni potrebno odločati o uvodu navedeni dilemi – ali samo e ali samo klasično izobraževanje. Ta vsiljena izbira je verjetno celo zavajajoča in potencialno škodljiva.

Sedanji svetovni eksperiment v učenju na daljavo prinaša na voljo več možnosti za e-izobraževanje, ki jih bo le-to v prihodnosti še dodatno nadgradilo. Poleg tehnične brezhibnosti dobro pripravljenega e-izobraževanja, je enostavnejši dostop do izobraževanja glavni adut te vrste učenja. To pa še ne pomeni, da se morajo vsi udeleženci izobraževanj izogniti koristi učenja v skupinah in srečevanja podobno mislečih iz sorodnih organizacij. Ne pozabimo, da imajo udeleženci koristi tako od e-izobraževanja kot izobraževananja v živo, ko imajo priložnosti za interakcijo s soudeleženci in izvajalcem izobraževanja. Še posebej pa to velja za interno izobraževanje v določeni organizaciji.

Izobraževanje in delo v skupini spodbujajo medosebne odnose, ki jih je mnogo težje razvijati in vaditi na spletu. Izbira, ali naj se izobražuje na daljavo, ali v živo ali v neki kombinaciji obojega, je treba skrbno premisliti in se odločiti za vsako posamezno izobraževanje in situacijo, ki mora temeljiti na udeležencih izobraževanja in njihovih okoliščinah.

Ali lahko e-izobraževanje nadomesti vse klasično izobraževanje?

Milijoni ljudi se po vsem svetu hitro učijo, kako voditi sestanke, izobraževanja in druge družbene interakcije na platformah za videokonference, kot je Zoom. Ko pa ste povezani in se pogovarjate z drugimi udeleženci, začutite razliko. Za nekatere učne vsebine je spletno izobraževanje gotovo slab nadomestek izobraževanja v živo. Nekatere teme prehajajo v e-izobraževanje, druge pa ne. Nekatera izobraževanja zahtevajo praktične vaje, druga se zanašajo na odprto, iskreno razpravo. Tovrstna izobraževanja bo tudi v prihodnje težko v celoti prenesti na splet.

Veliko tem je najbolje podajati s kombinacijo obeh izobraževanj. Lahko se prične s splošnim izobraževanjem, z osnovnimi predpripravljenimi spletnimi izobraževanji. Toda v neki točki bodo imeli udeleženci izobraževanj toliko vprašanj, da preprosto ne bodo mogli več nadaljevati izobraževanja. Ta vprašanja bi v primeru klasičnega izobraževanja v živo že prej rešili z izvajalcem. Kot če bi se učili vožnje z avtomobilom izključno na daljavo. Lahko sicer vadite sami, uporabite lahko celo simulator vožnje, se naučite križišč in ravnanja z avtomobilom, vendar pa resnično obvladovanje vseh spretnosti vožnje avtomobila zahteva več. Trening v resničnem življenju, s strokovnjakom, ki zagotavlja smernice in povratne informacije.

Finančno e-izobraževanje
Znanje je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti posameznika, podjetja in celotne družbe.

 

Ali je e-izobraževanje v prihodnosti res primerno za vse udeležence?

Udeleženci izobraževanj so posamezniki z različnimi preferencami. Nima čisto vsak dovolj samodiscipline in temperamenta za produktivno delo od doma. Podobno velja tudi za nesinhrono izobraževanje od doma. Nekateri potrebujejo več navodil v živo kot drugi. Udeleženci izobraževanja se pogosto razlikujejo tudi glede tehničnega znanja in izkušenj ter dostopov do mobilnih naprav, zanesljivega interneta in drugih bistvenih elementov spletnega izobraževanja.

Nekateri udeleženci z lahkoto uporabljajo e-izobraževanje, ki zagotavlja enako vsebino vsem udeležencem. Zlahka so sposobni najti vsebino, ki jo potrebujejo, v e-seminarju ali e-knjižnici. Drugi pa potrebujejo specializirano navodilo mentorja oziroma vodje izobraževanja. Nekateri udeleženci dobro napredujejo pri neodvisnem učenju in tudi najdejo načine za preverjanje in potrditev njihovega napredka. Drugi pa potrebujejo več navodil, opomnikov in nadzora. Izobraževalne institucije, ki prenašajo izobraževanje na splet, bi morale pri tem upoštevati tako materijo kot tudi udeležence izobraževanj. Temu bi morali prilagoditi izobraževanje, da ne bi nihče zaostajal.

e-izobraževanje, ki ga vodi izvajalec, je gotovo bolj interaktivno kot nesinhrono e-izobraževanje. Ponuja možnosti, da udeleženci lažje postavljajo vprašanja v pogovornih oknih. Tako se razvije osnovna dvosmerna komunikacija z izvajalcem in tudi z drugimi soudeleženci izobraževanja. Vendar pa to ni enako, kot biti prisoten v učilnici in sodelovati z drugimi.

Kako lahko in poceni je premakniti izobraževanje na splet?

Velika podjetja in banke se zavedajo velikih prihrankov pri stroških, ki jih lahko dosežejo, če klasično izobraževanje premaknejo na splet. Obstajajo celo platforme, ki omogočajo enostavno pretvorbo PowerPoint predstavitev v nekaj, kar je pri nas razumljeno kot e-izobraževanje. Vendar pa zahteva preoblikovanje dobrih, poučnih in zanimivih materialov, prvotno namenjenih za klasično poučevanje, na e-izobraževanje, ogromno dela. Oblikovanje nesinhronega e-izobraževanja je drugačen proces od ustvarjanja izobraževanja v živo. Po drugi strani pa morajo imeti tudi udeleženci izobraževanja dober dostop do učne platforme. Platformo morajo znati uporabljati, poučeni morajo biti o tem, kako najti oziroma se vpisati v izobraževanje, kako reševati in oddati teste, projekte in druge naloge. e-izobraževanje v prihodnosti le ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled.

Ali je vse e-izobraževanje enako učinkovito?

Na razpolago je veliko odličnega e-izobraževanja. Na žalost pa obstaja tudi veliko neučinkovitih ali dolgočasnih spletnih izobraževanj. Trenutne okoliščine silijo izobraževalne institucije, da na hitro pripravijo e-izobraževalne programe. Vendar pa to ni nekaj, kar bi imelo res trajno in dodano vrednost. To so zgolj hitre rešitve, v katere je potrebno vložiti še ogromno dela, da bi postalo e-izobraževanje učinkovito, predvsem pa takšno, da bo pritegnilo slušatelje in ga bomo uporabljali tudi po trenutni krizi.

Priprava učinkovitega e-izobraževanja zahteva obsežno načrtovanje in poglobljeno poznavanje tako vsebine kot poučevalnega procesa, pa tudi razumevanje platform, ki so namenjene izobraževanju. Ni dovolj, da zgolj zapolnite stotine ekranov z nepovezanimi informacijami ali hitro oblikovanimi video predstavitvami, ki so narejene s pomočjo pametnih telefonov.

Da bi bilo e-izobraževanje res učinkovito je potrebno:

  • Razumeti ciljno občinstvo, njegove potrebe in obstoječe znanje
  • Opredeliti jasne cilje, ki določajo, kaj bodo slušatelji izvedeli in kaj lahko storijo z znanjem po končanem izobraževanju
  • Določiti, kaj sploh pomeni “uspeh pri izobraževanju”. Pojasniti je potrebno, kako bo ocenjen napredek pri izobraževanju in kako bodo udeleženci vedeli, ali so se naučili in razumeli vsebino
  • Načrti za nadaljnje razvijanje in nadgrajevanje izobraževanja. Tudi e-izobraževanje je potrebno stalno spreminjati, ga nadgrajevati in dopolnjevati z novostmi
  • Vrednotenje e-izobraževanja. Učno snov je potrebno ovrednotiti z uporabo povratnih informacij. Tudi z uporabo dvosmerne ali večsmerne komunikacije je mogoče ustvariti bolj učinkovito in predvsem bolj uporabno e-izobraževanje.

Kombinirano e-izobraževanje v prihodnosti

V trenutnih razmerah je večina ljudi prevzeta z nenadnim prehodom na e-izobraževanje. Večina ga tako tudi dejansko doživlja. Neizogibna posledica zaustavitve javnih izobraževanj v živo zaradi pandemije pa bo imela trajne posledice in spremembe na to, kako se učimo. Večina sprememb je tudi dobrih. Toda predpostavka, da bo vse izobraževanje postalo zgolj e-izobraževanje, je napaka. Razmišljati je potrebno o več možnostih, različnih kanalih in metodah učenja, katerih skupni namen je bolj zanimivo izobraževanje, ki bo pritegnilo tudi tiste, ki bi se izobraževanju in svojemu osebnemu razvoju najraje izognili.

Kombinirano izobraževanje je verjetno najboljša pot v prihodnost. Sam mislim, da pri prehodu na e-izobraževanje ne gre za izbiro, ki jo mora kdorkoli hitro in dejansko sprejeti. Namesto izbire ene poti za vsa izobraževanja je boljša možnost kombinirano izobraževanje. Kombinacija izobraževanja v živo z izobraževanjem v virtualni učilnici ter razlagami in dodatnimi nalogami na vebinarju. Temu sledijo še e-preizkusi znanja. Kombinirati je mogoče tudi različne vrste nesinhronega izobraževanja in različne medijske vsebine. Udeležencem izobraževanj je preprosto potrebno ponuditi najboljše, pa naj gre za e ali klasično izobraževanje v živo. Prihodnje izobraževalne rešitve morajo ponuditi najboljšo kombinacijo, tako spletnega, kot klasičnega izobraževanja v živo.

Zanimivo in dinamično e-izobraževanje
e-izobraževanje po vašem okusu, zanimivo in dinamično.

 

Finančno e-izobraževanje v prihodnosti

Povezave na zanimive in poučne članke o financah

Druge uporabne povezave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!