Izvedeni instrumenti u bankarskoj praksi u Beogradu

Da li već koristite izvedene finansijske instrumente za zaštitu od kamatnog i valutnog rizika? Da li vam je potrebna neka dodatna ideja ili savet? Tražite ideje za nove instrumente? Kako se vrši hedžing u praksi? Koliko se zaista upotrebljavaju Izvedeni finansijski instrumenti u bankarskoj praksi?

Na seminaru će biti prikazani praktični primeri i saveti za upotrebu finansijskih derivata za zaštitu od rizika. Učesnici seminara će se upoznati sa brojnim vrstama finansijskih derivata, koje mogu banke efikasno upotrebiti za štitenje svojih pozicija, a isto tako ih mogu nuditi i svojim klijentima. Upoznati će se osnovama njihovog vrednovanja i sa savetima za njihovu prodaju klijentima. Prikazani će biti primeri upotrebe derivata za trgovanje i za štitenje pozicija banke, kao i primeri zaštite izloženosti klijenta. Objasnjena će biti i razlika između ugovora za transakcije na regulisanim tržištima i ugovorima sa suprotnom stranom na OTC tržištu (ISDA Master Agreement).

Prijavite se na seminar koji će se održati 10.–11. septembra 2018. u Beogradu. Više informacija o seminaru , brošura seminara.

Kratak video

Produbite svoje znanje o finansijama, finansijskim tržištima i tržišnim rizicima. Pridružite se nam na sledećim seminarima u Beogradu.

Interna obuka

Svi naši javni seminari su vam na raspolaganju i u obliku internih seminara, a po vašoj želji možemo da pripremimo i prilagođene programe koji će uključivati vaše primere iz prakse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!